Ponències de la Jornada tècnica”La gestió cinegètica: compatibilització amb la gestió forestal”

Ponències de la Jornada tècnica”La gestió cinegètica: compatibilització amb la gestió forestal”

La gestió cinegètica: compatibilització amb la gestió forestal

Dijous, 5 de juliol de 2018

Sant Celoni

Actualment, l’increment de les poblacions de fauna cinegètica està provocant efectes importants tant a nivell ecològic, econòmic com social. En els nostres boscos, els danys provocats per la fauna són recurrents afectant el desenvolupament de les plantacions i de la regeneració natural d’algunes espècies. Així, per tal de minimitzar aquesta problemàtica, es fa cada cop més necessària la coordinació de gestors cinegètics i forestals en els dos sentits: tant per a millorar l’estat dels boscos, com per facilitar la gestió de la caça que s’està desenvolupant actualment.

La present jornada pretén mostrar diversos exemples de la relació entre gestió cinegètica i forestal. Està dirigida a tècnics del sector forestal, caçadors, propietaris així com tot aquell interessat en aquesta temàtica.

Dijous, 5 de juliol de 2018
Lloc de realització: Sala d’Actes de la Rectoria Vella

 

Ponències Presentades

La gestió cinegètica a Catalunya i al Montnegre-Corredor: situació actual Sr. Àlex Cuadros, responsable de la Unitat Jurídica de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, i Sr. Martí Rosell, Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor

Exemple de l’integració de la gestió cinegètica a la gestió forestal, Sr. Rosendo Castelló, Consorci Forestal de Catalunya

Exemple de l’integració de la gestió forestal a la gestió cinegètica, Sr. Joan Manuel Batiste, Associació de Propietaris Forestal Tinença-Ports.
.

Com a material complementari, relacionat amb la jornada, adjuntem els següents enllaços d’interès:

Trichinella SPP. / Triquinosis / Triquinelosis : criterios de calidad en un EMC de jabalíes

Trichinella status in the wild faune of Catalonia (NE Spain) : first report of T. spiralis in a wild boar from Montseny (Barcelona province).

Revisión de bibliografía clásica veterinaria sobre Sarcocystis Spp.

Carn de senglar : qualitat canal-carn, sanitària, nutricional i gastronòmica

Informe veterinari : EMC de senglars

Carne de caza silvestre : el jabalí

Procedimiento de screening de trichinella spp. con los métodos de detección del reglamento (CE) 2075/2005

https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2008/71162/trialtcop.pdf

https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2007/71161/trimaltor.pdf