Gestió forestal i serveis ecosistèmics del bosc: com valoritzar-los?

Jornada tècnica

Sant Celoni, dijous 23 de novembre de 2023

Els serveis ecosistèmics són els beneficis que aporten els ecosistemes a la
societat, els quals són imprescindibles per a garantir el benestar humà.
D’aquesta manera, quan els ecosistemes es degraden, la salut i la qualitat de vida
de les persones empitjoren. En la present jornada parlarem del present, passat i
futur dels serveis ecosistèmics a Catalunya, el foment dels serveis
ecosistèmics a partir de la gestió forestal multifuncional i els diversos
sistemes de pagament d’aquests serveis en l’àmbit dels boscos entre
ells el mercat de crèdits climàtics.

Lloc de realització:
Sala d’Actes de la Rectoria Vella,
Passeig de la Rectoria Vella s/n
08470 Sant Celoni

Per a inscripcions i més informació:
A través de RuralCat:

Inscripció Jornada tècnica – Ruralcat (gencat.cat)

Per a més informació:
Associació de Propietaris del
Montnegre i el Corredor
Lídia Guitart Xarpell
Tel.: 681 608 399
A/e: lguitart@montnegrecorredor.org