Jornada tècnica els recursos forestals com a font d’energia

 

Jornada tècnica

Sant Celoni, dilluns 6 de novembre de 2023

Els alts costos de l’energia així com la por a la manca de disponibilitat d’electricitat i gas, han fet que augmenti l’interès en els productes forestals (com ara estella, pellet, llenyes) com a font d’energia. Per tant, s’espera un augment en la seva demanda els anys vinents. Ens trobem davant una oportunitat per a la valorització de productes forestals?
Els boscos catalans són capaços d’abastir aquesta demanda de manera sostenible?
Com pot afectar aquest fet al balanç de carboni? La present jornada pretén donar llum a aquestes qüestions, explicant els avantatges dels recursos forestals respecte als combustibles fòssils; les previsions d’ús d’aquest combustible a Catalunya; la qualitat i l’eficiència del producte i les instal·lacions; el procés d’aprofitament i la cadena de valor d’aquests productes; les tendències passades i futures així com els recursos necessaris per a la seva mobilització.

Lloc de realització:
Sala d’Actes de la Rectoria Vella,
Passeig de la Rectoria Vella s/n
08470 Sant Celoni

Per a inscripcions i més informació: 
A través de RuralCat
Inscripció Jornada tècnica – Ruralcat (gencat.cat)

Inscripcions Per a més informació
Associació de Propietaris del
Montnegre i el Corredor
Lídia Guitart Xarpell
A/e: lguitart@montnegrecorredor.org