Jornada tècnica silvicultura i gestió dels recursos hídrics

Jornada tècnica

Sant Celoni, dimecres 15 de novembre de 2023

Les sequeres cada cop més intenses i recurrents fan que ens plantegem diferents vies per a
mantenir els recursos hídrics del nostre planeta.
L’aigua dolça tan sols suposa un 2,5% de la totalitat de l’aigua del planeta i d’aquesta la majoria
es troba emmagatzemada en glaceres (68,9%), sent un 30% en aigua subterrània i menys
d’un 1% aigües superficials. Així cal una bona gestió d’aquest recurs per a evitar la seva
pèrdua. En aquest sentit, els boscos són cobertes clau, ja que fomenten l’emmagatzematge
d’aigua als aqüífers i en redueixen l’escorrentia.
La present jornada se centra en com des de la gestió forestal es pot afavorir la millora de la
quantitat i la qualitatdels recursos hídrics, mostrant diferents tècniques i exemples.

Lloc de realització:
Sala d’Actes de la Rectoria Vella,
Passeig de la Rectoria Vella s/n
08470 Sant Celoni

Per a inscripcions i més informació:
A través de RuralCat
Inscripció Jornada tècnica – Ruralcat (gencat.cat)

Inscripcions Per a més informació
Associació de Propietaris del
Montnegre i el Corredor
Lídia Guitart Xarpell
A/e: lguitart@montnegrecorredor.org