Plantacions de diversificació forestal i agrària per promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica

Jornada tècnica

Divendres, 24 de març de 2023

Sant Celoni

Les plantacions de diversificació de boscos i d’espais agraris són una pràctica de gran interès, tant del punt de vista econòmic com d’adaptació al canvi climàtic i de millora de la biodiversitat. La introducció d’espècies escasses o inexistents pot generar, entre d’altres serveis ecosistèmics, la producció de fusta de qualitat, fruits d’interès comercial o per a la fauna i, en cas dels sistemes agraris, mitigar algunes limitacions de la gestió convencional (fixació de carboni, protecció del sòl, filtratge de lixiviats, etc.).

Aquesta jornada està estructurada en dues parts. Una primera part teòrica on s’exposaran les bases tècniques d’aquestes plantacions (motivacions, normatives, orígens de la planta, etc.) i s’exposaran els resultats de diferents experiències. La segona part es realitzarà a bosc per posar en comú alguns detalls pràctics que poden ser la clau de l’èxit de la plantació.

Programa

Lloc de realització:
EA Forestal de Santa Coloma
de Farners
Finca Casa Xifra
17430 Santa Coloma de Farners

Per a inscripcions i més informació:
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Sr. Arnald Mont
A/e: amont@gencat.cat