Jornada de La gestió cinegètica: compatibilització amb la gestió forestal

Jornada de La gestió cinegètica: compatibilització amb la gestió forestal

La gestió cinegètica: compatibilització amb la gestió forestal

Dijous, 5 de juliol de 2018

Sant Celoni

Actualment, l’increment de les poblacions de fauna cinegètica està provocant efectes importants tant a nivell ecològic, econòmic com social. En els nostres boscos, els danys provocats per la fauna són recurrents afectant el desenvolupament de les plantacions i de la regeneració natural d’algunes espècies. Així, per tal de minimitzar aquesta problemàtica, es fa cada cop més necessària la coordinació de gestors cinegètics i forestals en els dos sentits: tant per a millorar l’estat dels boscos, com per facilitar la gestió de la caça que s’està desenvolupant actualment.

La present jornada pretén mostrar diversos exemples de la relació entre gestió cinegètica i forestal. Està dirigida a tècnics del sector forestal, caçadors, propietaris així com tot aquell interessat en aquesta temàtica.

Lloc de realització: Sala d’Actes de la Rectoria Vella, SANT CELONI

Més informació, cliqueu aquí