Jornada de camp “Tècniques de marcatge en rouredes mixtes: silvicultura d’arbre individual”

Jornada de camp “Tècniques de marcatge en rouredes mixtes: silvicultura d’arbre individual”

Tècniques de marcatge en rouredes mixtes: silvicultura d’arbre individual

Divendres, 15 de juny de 2018

Sant Celoni

En el marc del projecte LIFE MixForChange (www.mixforchange.eu), aquest 2018 s’estan duent a terme actuacions demostratives on s’apliquen models de gestió forestal innovadors. Aquests models busquen promoure masses mixtes més resilients al canvi climàtic millorant les seves funcions ecològiques, econòmiques i socials.

Aquests models incorporen criteris com el de silvicultura d’arbre individual, el qual se centra en la realització d’aclarides selectives al voltant dels arbres definits com arbres objectiu. Per tal d’aplicar aquesta silvicultura cal interioritzar noves tècniques de marcatge i de formació dels talladors.

Així doncs, la present jornada pretén ser una sessió pràctica de marcatge en la qual es mostraran els criteris necessaris per l’execució d’aquests models de gestió.

Divendres, 15 de juny de 2018
Punt de trobada: Pàrquing del Caprabo-Eroski, Ctra de Gualba, 45, SANT CELONI

*Desplaçament fins al lloc de realització de l’activitat en cotxes particulars.

Més informació, cliqueu aquí