VENDA CONJUNTA DE PELL DE SURO ESTIU 2018

VENDA CONJUNTA DE PELL DE SURO ESTIU 2018

Com cada any aquest estiu farem la campanya conjunta per a la pela i la comercialització del suro.

  1. Què ofereix l’Associació 

Aquells que hi estigueu interessats ja sabeu que des de l’associació s’ofereix la Gestió Integral de les feines de pela. Aquestes consisteixen tant la gestió de la tramitació dels permisos i la realització dels treballs de pela com la comercialització del producte. En els casos en què ja es disposin de peladors experimentats i de confiança de la propietat el suport pot anar encaminat a la comercialització del producte.

2. Realització de treballs

En el cas de la realització dels treballs de pela de suro i pelagrí, l’associació s’encarregarà de revisar la zona objecte de l’aprofitament, la contractació del personal experimentat per al treball de camp, el seguiment tècnic de la pela i el desembosc i transport del suro fins a la indústria escollida per la propietat. Es fa especial incidència, en la correcta execució de la pela, la parada de les feines de pela si el suro no es dóna bé, la correcta realització del tractament amb fungicida posterior a la pela i la pela dels pelegrins que ja hagin arribat a la maduresa per posar-se en producció.

3. Comercialització

En el cas de la comercialització, aquest any encara no estan tancats els preus que seran vigents per a la propera campanya, però s’esperen increments substancials sobre els preus finals amb que es va tancar la campanya del 2017, especialment pel què fa al suro de rebuig. La comercialització es farà a través de Quality Suber, l’empresa de la qual l’associació és sòcia i que es va crear per tal de millorar la comercialització del suro català i poder arribar a mercats més interessants.

4. Tria per a optimitzar la valorització

Un cop el suro és a Quality Suber, es tria i es classifica en tres qualitats, que serviran per fer la liquidació de la comercialització a un preu el més ajustat a la realitat de la qualitat de la finca, evitant havent de carregar marges de seguretat davant la incertesa de la qualitat final com quan es fa un preu mitjà enrasat.

Com ja hem comentat els preus per a la campanya del 2018 encara s’estan tancant però es preveu un important augment del preu per al suro de rebuig el que facilitarà la viabilitat dels treballs de pela, i especialment la posada en producció d’aquelles peces més abandonades o que encara no s’han pelat mai.

Us animem a que contacteu amb nosaltres per tal de fer la previsió per a la propera campanya a l’adreça marcfb@montnegrecorredor.org o al telèfon 693 59 70 60.

Per conèixer millor el projecte de Quality suber us recomanem visitar el web: http://www.qualitysuber.com/