Oberta la convocatòria d’ajuts a les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l’any 2013

Oberta la convocatòria d’ajuts a les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l’any 2013

Oberta la convocatòria d’ajuts a les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l’any 2013

Objectiu:

Subvencionar la contractació d’assegurances per cobrir les pèrdues produïdes per incendi, llamp, explosió i caiguda d’aeronau en terrenys forestals arbrats de titularitat privada que tinguin aprovat i vigent un instrument d’ordenació forestal, és a dir, un pla tècnic de gestió i millora forestal, un pla simple de gestió forestal o un projecte d’ordenació.

Beneficiaris:

Les persones propietàries subscriptores de pòlisses d’assegurança forestal.

 

Més informació aquí.