Oberta la convocatòria d’ajuts per al foment de la contractació d’assegurances forestals pels danys d’incendis. Convocatòria 2013

Oberta la convocatòria d’ajuts per al foment de la contractació d’assegurances forestals pels danys d’incendis. Convocatòria 2013

Oberta la convocatòria d’ajuts per al foment de la contractació d’assegurances forestals pels danys d’incendis. Convocatòria 2013

Són ajuts per a la contractació d’assegurances per cobrir les pèrdues produïdes per un incendi, un llamp, una explosió o una caiguda d’aeronau en terrenys forestals arbrats de titularitat privada. Els terrenys han de tenir aprovat i vigent un instrument d’ordenació forestal, és a dir, un pla tècnic de gestió i millora forestal, un pla simple de gestió forestal o un projecte d’ordenació.

A qui va dirigit?

A les persones propietàries subscriptores de pòlisses d’assegurança forestal.

Termini?

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de juliol de 2013 (inclós).

 

Formulari de sol·licitud aquí.