CONVOCATÒRIA AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2012

 

Oberta la convocatòria dels ajuts d’enguany per finques de titularitat privada. Les actuacions subvencionables són les següents:

 

Capítol 2. Gestió forestal sostenible

Secció 2.4 Reforestacions     

          Plantació de coníferes i planifolis

          Manteniment de plantacions                   

 

Capítol 4

Secció 4.2 Producció de tòfona

          Plantació d’espècies micorizades pel conreu de la tòfona.

 

Apartat 2. Gestió forestal sostenible

Secció 2.1. Millora d’infraestructures

          Construcció de vials necessaris per a la GFS.

 

Secció 2.3. Actuacions silvícoles

Actuacions de millora.

          Aclarida de millora.

          Tallada selectiva.

          Selecció de tanys.

          Tractament de restes vora de camins.

Actuacions en sureda

          Espelagrinatge de suro.

          Pela de suro de qualitat reduïda.

          Tractament fitosanitari per a la lleva del suro.

 

Apartat 3. Recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis forestals.

          Recuperació del potencial forestal

          Tallada i tractament de la vegetació afectada pels incendis de 2011 i 2012.

          Tallada i tractament de la vegetació afectada per sequera/danys biòtics.

 

 

Terminis de presentació de sol·licituds:

Secció 2.4  Reforestacions  i  Secció 4.2 Producció de tòfona: 13 de juliol   

Capítol 2 Actuacions per a la gestió forestal sostenible i Capítol 3  Recuperació del potencial i prevenció d’incendis forestals: 14 de juliol    

Més informació al web

 

D’altra banda, s’ha ampliat el plaç per justificar els treballs de la convocatòria dels ajuts de 2011:

·        Finalització de tots els treballs:  fins al 30 de novembre de 2012, inclòs.

·        Justificació de tots els treballs: fins al 14 de desembre de 2012, inclòs.