RESULTATS DE LA PROVA PILOT DEL CORC DEL SURO

RESULTATS DE LA PROVA PILOT DEL CORC DEL SURO

Aquest estiu l’Associació va col·laborar en la prova pilot per capturar femelles en vol del corc del suro impulsada per la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat.

 

Vam oferir la possibilitat als socis que havien sol·licitat trampes de gestionar la col·locació, el compteig, la substitució de l’atraient i la retirada de les trampes al final de la prova.

 

L’Associació va invertir 5.000 eur i va col·locar 502 trampes en 10 finques de socis. Les estaques van ser de castanyer i podran ser reutilitzades l’any vinent.

 

Vam tenir el suport tant del Parc del Montnegre-Corredor com del Consorci forestal de Catalunya, amb un ajut de la Diputació de Girona i la Diputació de Barcelona, per la substitució de l’atraient a mitjans de juliol, pel compteig del corcs capturats i per la retirada de les trampes.

 

A continuació us fem un resum de les conclusions de l’estudi que ha elaborat el Consorci Forestal de Catalunya, sobre un mostreig del 15% de les trampes al Montnegre i un 10% a d’altres indrets de Catalunya (Empordà, Gavarres, La Selva)

 

L’índex de captura de les trampes ha estat de 0’4 individus per trampa de mitja, repartides de forma desigual en funció del moment de recompte sent molt més efectiu en el primer període (fins la primera quinzena de juliol) on hi ha hagut un 70% de les captures. En el segon període (fins a la primera setmana de setembre) hi ha hagut tan sols un 30% de les captures. Això fa pensar que el màxim en la corba de vol del corc, es va produir a finals de juny, principis de juliol, coincidint amb el moment del canvi de difusor.

 

Pel que fa a la qualitat d’estació, hi ha hagut un major nombre de captures en les trampes situades a zones careneres. No hi ha hagut diferències significatives entre les trampes situades en alta, mitja o baixa insolació. Com era d’esperar, en masses homogènies d’alzina surera s’han capturat més individus per trampa, que en masses mixtes.

 

De cara a properes actuacions, i amb l’objectiu de millorar les captures, caldrà plantejar el calendari d’instal·lació i seguiment de les trampes en base a la climatologia i a la corba de vol del corc. També s’haurà de disposar les trampes i els atraients perquè aquests estiguin en el seu màxim de funcionament en aquest moment.

 

El nivell de captures d’aquesta prova pilot a Catalunya ha estat inferior al obtingut en anys anteriors. L’any 2010 les captures van arribar als 3.7 individus/trampa a Arbúcies i els 5.8 individus/trampa a Santa Coloma de Farners.

 

Davant d’aquests resultats és del tot necessari continuar amb les probes pilot de captura massiva i alhora amb la recerca per a la millora de l’atraient i del sistema de difusió, així com determinar amb major exactitud la corba de vol del corc per tal d’adequar al màxim aquests paràmetres a les variabilitats de les diferents zones i garantir el funcionament òptim de les trampes.

També cal afinar el protocol actual per poder determinar amb major exactitud la instal·lació ideal de les trampes amb l’objectiu de garantir el millor funcionament possible.

 

Podeu trobar el document complert aquí.