Jornada recuperació de tofoneres

Jornada recuperació de tofoneres

Jornada a camp de recuperació de tofoneres

La tòfona negra necessita un medi obert on la llum del sol arribi al terra. Els canvis d´ús dels nostres boscos ha fet que aquests es tanquin i la majoria de tofoneres silvestres desapareguin.

En un futur on el mercat tindrà molta oferta de tòfona de conreu, la tòfona salvatge pot tenir el seu mercat diferenciat. Amb l´objectiu de donar un valor afegit a les finques forestals a zones potencialment tofoneres, l’Escola Forestal de Santa Coloma de Farners ha organitzat una jornada en la que aprofundirem en les actuacions silvícoles que poden afavorir la creació i recuperació de tofoneres, tot veient sobre el terreny un cas real econòmicament viable.

Més informació aquí.