OBRES DE BIOENGINYERIA EN RIERES I TORRENTS MEDITERRANIS

Jornada tècnica

Dimecres , 26 d’octubre de 2022

Sant Celoni

L’increment de forts temporals i de pluges curtes i intenses que estem patint aquests últims anys en el context de canvi climàtic en que ens trobem,
provoca una sèrie de danys tant a zones urbanes com a forestals, sent les esllavissades i despreniments en camins, rieres i torrents, alguns dels més habituals.
Per pal·liar aquests danys o bé prevenir-los una molt bona opció és el desenvolupament de les obres de bioenginyeria, molt utilitzades a zones de
Pirineu i Prepirineu, adaptades en el context mediterrani.
En la present jornada farem un repàs de les obres desenvolupades en massissos mediterranis. Parlarem de la inversió que suposen, l’efectivitat, els avantatges
i inconvenients, etc.
Es mostraran alguns exemples desenvolupats al Montnegre-Corredor. Es visitaran tres obres de bioenginyeria executades als municipis de Sant Celoni
i Santa Maria de Palautordera.

Programa

Programa
  9.00 h Sortida des del punt de trobada (recomanat 4×4 o cotxe alt)
  9.30 h Consolidació de la llera de la riera de Montnegre a la finca Can Cases. Estabilitat de lleres i talussos en projectes de bioenginyeria

Sr. Josep Aleix Comas Herrera, enginyer de camins, canals i ports.

10.30 h Restauració de l’esllavissada en un camí de la finca Can Xifré. Finançament de les actuacions en finques privades

Sr. Marc Fernández Bou, Agrupació Forestal del Montnegre i el Corredor SL.

12.00 h Protecció d’un col·lector a la riera de Trentapasses. Tractament de la vegetació en projectes de bioenginyeria

Sr. Andreu Salvat Saladrigas, ÁPRÉN Serveis Ambientals SL.

13.00 h Cloenda de la jornada

Punt de trobada:
Aparcament del Lidl
Ctra. de Gualba, 45
08470 Sant Celoni.

Inscripcions:
A través de Rural Cat:

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=MQy2qedP&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_tipusJornadaClicat=1&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4043504&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada

En poden trobar més informació a:
www.montnegrecorredor.org
A/e: Marc Fernández Bou
marcfB@montnegrecorredor.org