MILLORA EN MASSES FORESTALS AFECTADES PER TOMICUS

Al llarg del 2022 l’Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor ha realitzat actuacions silvícoles tenint com a objectiu la millora l’estat fitosanitari de pinedes de pi pinyer de les comarques del Maresme i el Vallès Oriental afectades pel barrinador Tomicus destruens.
Les actuacions s’han realitzat en un total de 56 ha de 7 finques situades als municipis de Canet de Mar, Dosrius, Llinars del Vallès, Sant Celoni, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i Tordera. Consisteixen en una aclarida de millora sobre la massa, afavorint els peus de millor estat fitosanitari i retirant els peus més afectats pel barrinador. També s’han arranjat els camins necessaris per a l’accés de maquinaria i s’ha dut a terme el tractament de les restes generades.
L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR ha estat beneficiari de l’Ajut per un import de 70.000 euros (30.100 euros FEADER) dins de l’expedient BC52140021, corresponent a la Resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, on l’objecte subvencionat ha estat la recuperació del potencial forestal per danys biòtics. Operació 08.03.01 Prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (ANNEX 5).”
 
image.png