II Jornada d’arboricultura forestal: producció de fruits (castanyer, pi pinyer i alzina)

II Jornada d’arboricultura forestal: producció de fruits (castanyer, pi pinyer i alzina)

Espècies bàsiques del nostre paisatge estan sotmeses a situacions importants d’estrès biòtics i abiòtics que provoquen una regressió de la seva presència. Una conservació dinàmica...