LA SITUACIÓ DEL CASTANYER AL MONTNEGRE-CORREDOR

El passat dia 8 de setembre va tenir lloc una reunió amb el Sr. Joan Rovira de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona i diferents propietaris forestals.

Des de 2007, un total de 12 finques del Montnegre han signat un conveni amb la Diputació de Barcelona i l’Obra Social de la Caixa per participar en un programa experimental del control bilògic del castanyer per combatre’n el xancre.

El xancre, el fong Cryphonectria parasitica, s’infecta d’un virus que debilita el xancre fent que sigui menys agressiu (hipovirulent), de manera que l’arbre és capaç d’aturar la infecció i cicatritzar les ferides. El tractament consisteix en la inoculació de soques poc virulentes del xancre en alguns peus seleccionats per a que es propaguin les espores hipovirulentes enlloc de les més agressives.

El Sr. Rovira va explicar que les perxades al Montnegre són de qualitat mitjana i baixa respecte de les de la resta de Catalunya, de manera que s’estima que un 26% dels peus podrien servir per barramenta i un 74% hauria de tenir una altra sortida.

Entre les possibilitat que es van apuntar, destaca la substitució de les perxades per altres espècies o la seva conversió cap a castenyers de fruit. El cirerer és una bona alternativa per a substituir la perxada, encara que no és adient per qualsevol indret. Diferents institucions, entre elles el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) hi estan treballant des de diferents vessants. D’altra banda, el furtivisme es presenta com a principal problema dels castanyers de fruit.