Jornada monogràfica de Tardor: El castanyer i els efectes del canvi climàtic

Jornada monogràfica de Tardor: El castanyer i els efectes del canvi climàtic

Jornada monogràfica de Tardor: El castanyer i els efectes del canvi climàtic

La gestió del castanyer necessita del coneixement i de l’experiència dels diferents factors que intervenen en el desenvolupament d’aquesta espècie per a planificar el futur i preveure els nivells i intensitats de les possibles afectacions fins a l’assoliment dels objectius de la massa. En el cas del castanyer, és fonamental conèixer què s’ha fet i què es farà per combatre les diferents plagues i malures que l’afecten avui en dia i de com evolucionarà la massa i l’afectació amb el pas dels anys. Per aquest motiu, es presentaran els resultats de prop de nou anys de lluita contra el xancre (Cryphonectria parasitica), els estudis preliminars per detectar l’agent causant del roig del castanyer i les propostes de mesures de lluita contra la vespeta (Dryocosmus kuriphilus). Pel que fa a la producció de fruit, es presentaran els estudis per a la determinació de les varietats genètiques i de qualitat de la castanya. Addicionalment, en un context de canvi climàtic, la gestió forestal necessita del suport d’eines com el programa BIOCLIMSOL per a la presa de decisions sobre el terreny. Aquesta eina informàtica desenvolupada per l’Institut de Desenvolupament Forestal (França) ajuda al gestor forestal a identificar la idoneïtat de l’espècie forestal en una determinada estació tot i tenint en compte els possibles canvis de les condicions climàtiques que poden esdevenir en els propers anys.

Més informació aquí.