Tertúlia sobre Boscos i Canvi Climàtic

Tertúlia sobre Boscos i Canvi Climàtic

Efectes del cavni climàtic sobre els boscos litorals

Tertútila que girarà al voltant dels efectes del canvi climàtic sobre els boscos litorals.

Biblioteca de Vilanova del Vallès

Pça. dels Països Catalans, 4

A les 18:30 h

 

Més informació aquí.