JORNADA ACTUACIONS PER A LA MILLORA I CONSERVACIÓ D’ENTORNS DE RIBERA

Jornada tècnica

Dimarts,19 d’octubre de 2021

Sant Celoni

PresentacióLes zones de ribera són hàbitats d’alt valor on s’hi mesclen espècies forestals molt diverses. Moltes d’aquestes zones es troben amena-çades per la creixent presència d’espècies exòtiques, l’estrenyiment pel pas d’infraestructures o l’ocupa-ció per usos urbans i agraris. És per això que la seva millora esdevé un gran repte.
En la present jornada es mostraran actuacions de caire forestal per a la millora de l’hàbitat i la biodiversitat dels boscos de ribera. D’una banda es presentaran projectes i accions impulsades des de les administra-cions així com exemples pràctics de projectes desenvolupats. Finalment, es tractaran experiències de segui-ment de bioindicadors en aquests ambients.

Programa:

9:00h  Benvinguda i presentació de la jornada.

Les administracions i les actuacions en entorns de ribera.

9:05h El paper de l’ACA en la custòdia fluvial: actuacions i procediments.

Sra. Eve Garcia, Departament de control i qualitat de l’aigua, Agència Catalana de l’Aigua.

9:35h  Actuacions de conservació en entorns de ribera promogudes per la Diputació de Barcelona

Sr. Joan Rovira, Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial, Diputació de Barcelona.

Exemples de projectes desenvolupats.

10.05h  Mesures silvícoles desenvolupades en el projecte LIFE Alnus

Sr. Jordi Camprodon, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.

10:35h Execució del projecte de millora de la connectivitat ecològica entre els parcs del Montseny i el Montnegre. Millora del bosc de ribera de la Tordera

Sr. Marc Fernández, Agrupació Forestal del Montnegre i el Corredor S.L. i Sra. Marta Miralles, Ajuntament de Sant Celoni.

Seguiment de l’estat socioecològic dels entorns de ribera.

11:05h L’Observatori Rivus: seguiment d’indicadors socioecològics en sistemes fluvials mediterranis.

Sra. Sònia Sànchez-Mateo, Fundació Rivus i ICTA-UAB.

11:35h Torn obert de preguntes

12:00h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Inscripció prèvia a:

Aquesta jornada es realitza en el marc de la VII Setmana del Bosc de Sant Celoni. En poden trobar més informació a:
https://santceloni.cat/27480
i el programa: https://santceloni.cat/ARXIUS/noticies/2021/ProgramaSetmanaBoscGranok.pdf
www.montnegrecorredor.org
A/e: lguitart@montnegrecorredor.org