JORNADA ACTUACIONS PER A LA MILLORA I CONSERVACIÓ D’ENTORNS DE RIBERA

Jornada tècnica Dimarts,19 d’octubre de 2021 Sant Celoni PresentacióLes zones de ribera són hàbitats d’alt valor on s’hi mesclen espècies forestals molt diverses. Moltes d’aquestes...