TREBALLS REPARACIO DANYS NEVADES

TREBALLS REPARACIO DANYS NEVADES

22 d’abril data tope per a fer arribar documentació a l’Associació

Dijous 15 es va celebrar a Sant Celoni una assemblea informativa sobre els danys ocasionats per les nevades i els ajuts i tasques previstos per a reparar-los.

L’Associació efectuarà treballs en les finques de les persones que ho sol.licitin, a aquests efectes concorrerà a la convocatòria d’ajuts publicat pel DOGC el passat dia 13. Aquesta convocatòria prima les sol.licituds per a fer feines conjuntes en diverses finques.

Els titulars de finques que desitgin que l’Associació realitzi aquests treballs han d’enviar a l’adreça de l’associació la següent documentació:

  • Comunicació de danys (el podeu descarregar aquí). Indicar el número de Pla de gestió o Pla simple si és el cas.
  • DNI
  • Plànol de la finca on se senyali les zones més afectades (no cal precisió, envoltar amb un cercle on el titular estimi que està més afectat).
  • Autorització per a l’associació (el podeu descarregar aquí)

Aquests documents han d’estar en poder de l’associació com a molt tard el 22 d’abril.

L’Associació comprovarà finca per finca la localització i magnitud dels danys per a veure si compleix els requisits de l’ordre d’ajuts.