REACIÓ D’UN GRUP OPERATIU PER A LA “DETERMINACIÓ D’UN NOU PROCEDIMENT EN ELS APROFITAMENTS FORESTALS BASAT EN EL MOMENT DE LA TALLADA PER A L’INCREMENT DE QUALITAT DE LA FUSTA”

La creació del present grup operatiu pretén explorar l’interès en el moment de la tallada de la fusta (relacionat amb la fase lunar) segons diferents professionals de la fusta (ebenistes, fusters, etc.), així com el procediment i la viabilitat d’incorporar aquesta variable en la realització dels aprofitaments forestals. Al mateix temps, pretén valorar la possibilitat d’incorporar el moment de la tallada en el mercat de la fusta.

Per a fer-ho, s’han realitzat enquestes per tal de recollir l’experiència dels professionals de la fusta en la fusta tallada segons el cicle lunar, les propietats afectades, moments de tallada idonis i espècies i característiques de la fusta de major interès. Al mateix temps s’ha recollit el punt de vista de la recerca mitjançant un protocol que permet avaluar les propietats on els professionals de la fusta observen canvis. Finalment, s’elabora un procediment per a la incorporació del moment de la tallada en els treballs forestals així com la seva viabilitat analitzant la demanda i possibles futurs mercats.

La creació del present grup operatiu pretén explorar l’interès en el moment de la tallada de la fusta (relacionat amb la fase lunar) segons diferents professionals de la fusta (ebenistes, fusters, etc.), així com el procediment i la viabilitat d’incorporar aquesta variable en la realització dels aprofitaments forestals. Al mateix temps, pretén valorar la possibilitat d’incorporar el moment de la tallada en el mercat de la fusta.

Per a fer-ho, s’han realitzat enquestes per tal de recollir l’experiència dels professionals de la fusta en la fusta tallada segons el cicle lunar, les propietats afectades, moments de tallada idonis i espècies i característiques de la fusta de major interès. Al mateix temps s’ha recollit el punt de vista de la recerca mitjançant un protocol que permet avaluar les propietats on els professionals de la fusta observen canvis. Finalment, s’elabora un procediment per a la incorporació del moment de la tallada en els treballs forestals així com la seva viabilitat analitzant la demanda i possibles futurs mercats. 

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”