LA RAMADERIA EXTENSIVA AL MONTNEGRE I EL CORREDOR

Jornada tècnica

Dimarts , 29 de novembre de 2022

Sant Celoni

El pasturatge és una activitat clau en la lluita contra els incendis forestals al Massís del Montnegre-Corredor ja que ajuda a mantenir les zones de baixa combustió. Cal recordar que la tasca que realitza el bestiar genera altres avantatges a nivell ambiental, com podria ser la millora de la biodiversitat, la protecció del paisatge i el manteniment dels espais oberts, així com avantatges davant el desenvolupament rural i la sostenibilitat ramadera, aportant productes de qualitat i economia rural.

Aquesta jornada vol donar a conèixer el pasturatge intensiu que es duu a terme al Montnegre i el Corredor. Es visitaran dues explotacions ovines que es dediquen al pasturatge intensiu on s’exposaran les tasques de manteniment de les infraestructures de baixa càrrega de combustible realitzades mitjançant pasturatge i finalment es debatrà sobre la compatibilitat d’aquest sector amb la silvicultura, prevenció d’incendis i millora de la biodiversitat.

Programa

Programa
9.30 h Benvinguda i presentació de la jornada
10.00 h Primera parada: finca Can Plana
10.10 h Diagnòstic de les explotacions existents i unitats de pastura potencial

Sra. Lídia Guitart, enginyera de forest de l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i del Corredor.

11.00 h L’associació de pastors del Montnegre i Corredor

Sra. Carme Plana, ramadera de la finca Can Plana i presidenta de l’Associació de pastors del Montnegre i Corredor.

11.30 h Maneig de l’explotació ovina Can Plana

Sra. Carme Plana, ramadera de la finca Can Plana i presidenta de l’Associació de pastors del Montnegre i Corredor.

12.00 h Segona parada: finca Can Tarrades
12.10 h Maneig explotació ovina Can Tarrades

Sr. Josep M. Saurí, enginyer agrònom i ramader de la finca Can Tarrades.

12.30 h Compatibilitat entre ramaderia, biodiversitat i prevenció d’incendis. Ajuts per a la prevenció d’incendis

Sra. Lídia Guitart, enginyera de forest de l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i del Corredor.

13.00 h Compatibilitat entre ramaderia extensiva i silvicultura

Sr. Josep M. Saurí, enginyer agrònom i pastor de la finca Can Tarrades.

13.30 h Reptes de futur

Amb la participació dels ponents.

14.00 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització:
Aparcament del LIDL
Ctra. Gualba 45
08470 Sant Celoni.

Per a inscripcions i més informació:
Consorci Forestal de Catalunya
Sra. Margarita Rovira
Tel.: 972 842 708
A/e: consorci@forestal.cat