Maresme. Actuacions contra el Tomicus destruens

Maresme. Actuacions contra el Tomicus destruens

Ja fa més d’un any que vàrem començar a fer actuacions contra el tomicus a la zona del Maresme.

S’ha treballat en una superfície d’unes 80 ha

Això ha suposat una inversió d’uns 226.000 euros. El 53% ha estat aportada per la Diputació de Barcelona, el 15% per la Generalitat (encara pendent de certificació) i el 32% pels propietaris afectats.

Els treballs han consistit en retirar els arbres afectats i disminuir la competència dels restants, per tal de millorar la vitalitat del bosc resultant de l’actuació.

Els arbres tallats s’han retirat i s’han estellat (triturat) a mesura que es disposava de llocs on poder emmagetzemar-ho o clients què ho consumissin com a font d’energia.

Per tal de rendibilitzar al màxim els diners invertits i poder actuar al màxim de superfície a l’hora d’enretirar el material del bosc  s’ha buscat el compromís entre el compliment dels condicionants per la prevenció d’incendis  i la recerca de nous mercats per al consum de la fusta, amb l’objectiu de no col.lapsar el mercat local i penalitzar altres organitzacions més petites i particulars que estan realitzant actuacions per la seva part. Sempre però complint els requeriments imposats per la Generalitat com a mesures de control del tomicus en els treballs forestals.

Per la seva banda la Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi del nivell d’afectació de les masses de pi pinyoner al Maresme i n’ha establert un seguiment per tal de tenir informació objectiva sobre la afectació i controlar l’aparició de noves zones afectades, com podria ser el municipi de Llinars del Vallés on des de l’Associació ja s’ha realitzat diverses visites per valorar nous brots que hi han aparegut.

En aquests moments l’associació a recollit i valorat sol.licituds  (encara hi ha sol.licituds pendents de valoració)  per actuar en unes 150ha el que suposarà una inversió de prop de 450.000 euros. Per fer front a aquesta inversió de moment només es té signat un acord amb la Diputació de Barcelona per fer front a 70.000 euros. Des de la Generalitat ha informat de la intenció de treure uns ajuts tal i com va fer l’any passat, dins i tot amb un augment de l’import total. Per la seva banda la Diputació de Barcelona també a mostrat la intenció d’augmentar la seva aportació, tal i com ja va fer al 2016, però de moment en cap dels dos casos, encara no hi ha cap resolució ferma.

Podeu trobar més informació a:

Anàlisi de les masses boscoses del Maresme: Estudi del seu decaïment a partir d’imatges Sentinel-2
Thyriopsis halepensis
Tomicus destruens
Ips sexdentatus