L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR, MEMBRE FUNDADOR DE QUALITY SUBER, S.L.

L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR, MEMBRE FUNDADOR DE QUALITY SUBER, S.L.

El dia 9 de maig darrer es va constituir la societat QUALITY SUBER, S.L. En l’accionariat hi participa, a través de la seva Cooperativa, el Consorci Forestal de Catalunya que n’ha estat el promotor, l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor i l’empresa CORCHO DEL PAIS.

El dia 9 de maig darrer es va constituir la societat QUALITY SUBER, S.L. En l’accionariat hi participa, a través de la seva Cooperativa, el Consorci Forestal de Catalunya que n’ha estat el promotor, l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor i l’empresa CORCHO DEL PAIS.

La nova empresa es constitueix amb la vocació de ser una eina per a la comercialització del suro català i en té prevista l’adquisició, primera transformació i venda.

El grup CORCHO DEL PAIS ha apostat des de fa anys pel suro de Catalunya i actualment és el fabricant de taps que n’està utilitzant de forma més habitual, cosa que ha permès una millor valorització del nostre suro. La nova societat permetrà d’una banda consolidar aquest canal de venda, i de l’altra efectuarà una primera transformació del producte que obrirà les portes a eventuals nous compradors. Les instal·lacions per a la tria i bullit del suro de CORCHO DEL PAIS a Santa Coloma estaran exclusivament a disposició de la nova empresa.

Els principals objectius de la nova empresa, que ja ha començat a treballar per preparar la campanya de la pela d’enguany, són:

– Impulsar l’aprofitament i sonsum de suro català.

– Sumar sinèrgies entre productors i indústria per fer front a reptes comuns: problemes sanitaris, concentració de l’oferta, valorització de subproductes, etc.

– Avançar cap a una integració vertical per millorar aspectes importants com són el finançament de la compra de matèries primeres (suro en cru) i la implicació dels productors en la preparació i comercialització d’un producte de més valor afegit.

Pensem que és un pas molt important cara a la potenciació del suro català i a la diversificació del seu mercat, i que el Montnegre, territori amb gran tradició surera en podrà sortir molt beneficiat.

 

FOTOGRAFIA: Acte de constitució de Quality Suber, S.L. D’esquerra a dreta Rosendo Castelló (Consorci)  Xavier Alfaras, Josep Canals i Jordi Salbanyà (Associació), Francisco Jiménez (Corcho del País), Jordi Puigdevall (Cooperativa) i Josep Pla (Corcho del País).