Jornada tècnica: DIVULGACIÓ, CIÈNCIA I MÓN FORESTAL

Jornada tècnica: DIVULGACIÓ, CIÈNCIA I MÓN FORESTAL

Els usos i gestió del bosc són posats en qüestió contínuament pels diversos valors que la societat dóna als espais forestals, que a Catalunya ocupen més del 60% del territori. Silvicultura, espais naturals, recerca, activitat forestal, conservació, turisme, economia, serveis ambientals. Volem apropar les diferents percepcions del bosc mitjançant la posada en comú i convidar a la reflexió sobre la necessitat de transferir a la societat el coneixement i valors ambientals dels boscos i de les seves funcions.

A qui s’adreça la jornada
Aquesta jornada s’adreça a persones que treballin o que estiguin interessats en els camps de la recerca i la gestió forestal i del coneixement del bosc, així com als interessants en la divulgació i comunicació ambiental. També va adreçada al sector econòmic i empresarial de la comarca.

Tota la informació i inscripcions:

http://www.santceloni.cat/jornadamonforestal