Jornada tècnica: Reducció de la factura energètica a les explotacions ramaderes mitjançant  l’ús de biomassa

Jornada tècnica: Reducció de la factura energètica a les explotacions ramaderes mitjançant l’ús de biomassa

Jornada tècnica: Reducció de la factura energètica a les explotacions ramaderes i qualitat de la llet

Les jornades agropecuàries del Vallès pretenen ser un punt de trobada i de reflexió de tots els agents que integren el sector agropecuari de la comarca. Aquest any tindrà lloc la XXVIII edició d’aquestes jornades, de caire eminentment tècnic però alhora pràctic; les quals neixen amb l’objectiu de formar i informar als diferents operadors del sector. En aquesta jornada es pretén donar algunes claus per tal de millorar la competitivitat de les explotacions ramaderes. D’una banda hi haurà una ponència sobre com millorar la qualitat de la llet, i d’altra, de caire més general, es mirarà d’aportar el testimoni de les tres vessants claus per reduir la factura energètica en una explotació ramadera mitjançant l’ús de biomassa.

Més informació