Convocatòria de subvencions per a la contractació d’assegurances forestals per a l’any 2015

Convocatòria de subvencions per a la contractació d’assegurances forestals per a l’any 2015

Convocatòria de subvencions per a la contractació d’assegurances forestals per a l’any 2015

RESOLUCIÓ AAM/1396/2015, de 17 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria de les subvencions per a la contractació d’assegurances forestals per a l’any 2015

El DOGC d’avui dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, pel qual es convoquen les subvencions per a la contractació d’assegurances forestals, amb cobertura durant l’exercici 2015.

Termini per a la presentació de sol·licituds: 31 de juliol de 2015

Més informació aquí.