Visita Associació de silvicultors PROSILVA-França

Visita Associació de silvicultors PROSILVA-França

Visita Associació de silvicultors PROSILVA-França

El passat dia 28 de juny varem rebre la visita d’una petita delegació de l’Associació de silvicultors PROSILVA-França, molt interessats en la gestió dels alzinars al Montnegre Corredor. La visita va propiciar un conjunt de reflexions al voltant d’aspectes ecològics i econòmics que recollirem dins dels treballs per la propera revisió del Pla Marc de l’Associació de Propietaris del Montnegre Corredor.