Presentació del Pla Especial urbanístic i el catàleg de masies i cases rurals del municipi de Sant Celoni

Presentació del Pla Especial urbanístic i el catàleg de masies i cases rurals del municipi de Sant Celoni

Catàleg de masies i cases rurals del municipi de Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant Celoni va aprovar provisionalment el 24 de febrer de 2011 el Pla Especial urbanístic i el catàleg de masies i cases rurals del municipi de Sant Celoni. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va suspendre l’aprovació definitiva d’aquest document, la qual cosa es va recórrer per aquest ajuntament davant del Conseller de Territori i Sostenibilitat.

Fruit de les resolucions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i del Conseller i del treball de camp dels serveis municipals, aquest ajuntament ha redactat un Text refós del Pla Especial, introduint les modificacions necessàries per la seva aprovació, en la memòria, la normativa i les fitxes de les masies.

Per tal de presentar als propietaris de les masies i cases rurals incloses en el Pla Especial aquest text refós, us convoquem el dia 2 de març de 2015 a les 12:30 hores a la Sala d’Actes de la Rectoria Vella de Sant Celoni.