Oberta la convocatòria d’ajuts adreçats a afavorir les activitats econòmiques que es desenvolupen dins els espais naturals protegits. Any 2014

Oberta la convocatòria d’ajuts adreçats a afavorir les activitats econòmiques que es desenvolupen dins els espais naturals protegits. Any 2014

Termini de presentació: 28 de febrer de 2014 inclòs.

Termini de presentació: 28 de febrer de 2014 inclòs.

Les bases reguladores contemplen les cinc línies de subvenció següents:

1. Subvencions a les explotacions agrícoles i ramaderes

2. Subvencions a les explotacions forestals

3. Subvencions a les empreses de serveis

4. Subvencions per a la millora de I’habitatge i la restauració del patrimoni arquitectònic

5. Subvencions a les entitats culturals

 

 

Aquestes cinc línies de subvencions estan compreses en unes úniques bases (BOPB de 13 de gener de 2014)

Trobareu les bases de les subvencions, el model d’instància i el model de justificació en la pàgina:

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats