MESURES D’AUTOPROTECCIÓ: COM ENS PODEM PREPARAR INDIVIDUALMENT PER A L’ARRIBADA D’UN INCENDI

Jornada tècnica

Dijous, 9 de juny de 2022

Sant Celoni

En el context de canvi climàtic en que ens trobem, pertorbacions com els incendis forestals suposen cada cop un amenaça més important i de major envergadura. En el massís del Montnegre-Corredor hi ha una continuïtat de massa forestal important. L’abandonament rural i l’orografia pòpia del massís fa que els espais oberts d’aquestes zones siguin reduïts. Tanmateix, hi ha una dispersió tant de masies com d’urbanitzacions destacable, les quals són molt vulnerables en cas que es produexi un incendi. Fins ara, no se n’ha produït cap d’important, però amb l’arribada dels incendis de 6a generació, el perill en cas que se’n produeixi algun és elevat.
Davant d’aquesta situació, la tasca de sensibilització a la població que viu a la zona té un pes molt important en la prevenció d’incendis, sent imprescindible i urgent.
Aquesta jornada, pretèn informar i sensibilitzar els habitants de la zona, especialment aquells de masies i urbanitzacions, sobre mesures que es poden prendre individualment per a preparar-se en cas d’incendi, així com el que poden fer els ajuntaments.

Programa

18:00 h          Presentació de la jornada
18:05 h          Prevenció d’incendis en habitatges propers al bosc.
Sr. Joan Carles Barco, Agents Rurals del Vallès Oriental.
18:35 h          Suport en la prevencio d’incendis.
Sra. Cristina Juanati, Pla de Prevenció d’Incendis Forestals
a les Urbanitzacions de la Diputacio de Barcelona.
19:05 h          Accions de protecció individual i elements vulberables
Sra. Estel Arilla, sotsinspectora GRAF.
19:35 h          Torn obert de preguntes
20:30 h          Cloenda de la jornada

Lloc de realització:
Sala d’actes de la Rectoria Vella
Passeig de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni.

Inscripcions:
A través de Rural Cat:
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=hvOANHPV&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4043344&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada

Triptic informatiu:
https://mcusercontent.com/26fac0cbc827d0108fd39d0c0/files/809f46f7-5134-a1dd-2077-bc902c44bf37/SiArribaElFocEstasPreparatFUTLLETO.pdf

En poden trobar més informació a:
www.montnegrecorredor.org
A/e: Lidia Guitart
lguitart@montnegrecorredor.org