Maresme. Pins malalts

Maresme. Pins malalts

Darrerament s’ha pogut observar a la zona del Maresme un augment de la presència de pins amb fulles seques i fins i tot morts. Alguns de vosaltres ens heu preguntat si n’estàvem al cas i per tant hem fet algunes consultes.

Degut a la sequera dels darrers anys els pins s’han debilitat molt el que ha comportat que fossin més sensibles a les malures principalment un fong (Thyriopsis halepensis) i un perforador (Tomicus destruens) tot i què comença a aparèixer també un segon perforador l’Ips sexdentatus.

L’efecte del fong (Thyriopsis halepensis) sobre els arbres és de defoliació sense matar-lo, en canvi l’atac dels perforadors, si és intens, pot acabar matant l’arbre.

Per tal de millorar la vitalitat dels pins és aconsellable dosificar la densitat a les pinedes, per tal de disminuir la competència entre els arbres restants. En aquest sentit podeu observar com en les pinedes on s’hi ha realitzat tallades d’aclarida la vitalitat dels pins és més bona i per tant s’hi veuen menys arbres afectats.

En tot cas ara que hi ha una major presència de perforadors convé extremar les precaucions a l’hora de fer tallades en pinedes, ja què el fet de deixar fusta morta a terra, de més de 7 cm de diàmetre, en facilitaria la reproducció.

Per això s’ha de procurar no deixar gaire temps la fusta tallada al bosc.
En les zones més sensibles doncs, es recomanaria no deixar fusta tallada a bosc en els mesos de setembre a abril en que els adults de Tomicus destruens fan les postes d’ous.

Properament el Departament d’Agricultura farà una publicació amb informació detallada sobre el tema.

Podeu trobar més informació a:
Thyriopsis halepensis
Tomicus destruens
Ips sexdentatus