JORNADA SOBRE EL CORC DEL SURO

JORNADA SOBRE EL CORC DEL SURO

El proper dia 5 de març, es celebrarà a l’Escola de Capacitació Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners una jornada sobre el corc del suro.

 

El proper dia 5 de març, es celebrarà a l’Escola de Capacitació Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners una jornada sobre el corc del suro.

El corc del suro (Coraebus undatus) és un coleòpter que afecta a l’alzina surera, devaluant substancialment el valor del suro. Atesa la importància tant econòmica com ambiental i social de les suredes de  l’estat espanyol les administracions s’han implicat per ajudar als propietaris i al sector a trobar mecanismes per controlar les poblacions d’aquest patogen. 

En la jornada que presentem es donaran a conèixer els diferents treballs que s’han anat realitzant per el control del buprèstid  C. undatus, a les CCAA (Catalunya, Andalusia, Extremadura i País Valencià).

Informació de la jornada i inscripcions