III Setmana del Bosc. Les associacions de propietaris forestals a Catalunya: Situació, reptes i perspectives.

III Setmana del Bosc. Les associacions de propietaris forestals a Catalunya: Situació, reptes i perspectives.

III Setmana del Bosc

Les associacions de propietaris forestals a Catalunya: Situació, reptes i perspectives.

Dimarts 24 d’octubre de 2017

Sant Celoni

Ja en els treballs preparatoris de la llei forestal catalana del 1988 es va posar de manifest la necessitat d’impulsar les associacions de propietaris forestals.
Trenta anys després nombroses associacions cobreixen el territori. Aquestes, tenen una  superfície associada, nombre de socis, capacitat operativa i finalitats molt diverses. Totes elles comparteixen, però, unes dificultats similars.
En complir-se els vint-i-cinc anys de la constitució de l’Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor, ens ha semblat oportú organitzar una jornada de reflexió sobre el paper d’aquestes organitzacions en el panorama forestal català i, sobretot, el que estan cridades a fer.

 

Dimarts, 24 d’octubre del 2017
Lloc de realització: Sala Bernat Martorell. Can Ramis, a Plaça de la Vila, 25, de Sant Celoni.

Per a més informació, podeu consultar el programa i el tríptic

Ponències Presentades

Conferències inagurals

Panorama de l’associacionisme forestal a Catalunya. Realitat i abast del fenomen associatiu en el món forestal català. Juan Luis Abián, Director-Gerent del Centre de la Propietat Forestal

L’activitat del propietari forestal català i l’associacionismeImplicació i absentisme, activitat principal i secundària, capacitat per a les actuacions col.lectives.Elena Gorriz, investigadora d’EFIMED

DEBAT 1. Les associacions com a proveidores de serveis forestals. Avantatges i inconvenients de les actuacions forestals agrupades. Capacitat i limitacions de les associacions com a operadores comercials. Compatibilitat de la gestió individual amb la agrupada. Innovació i transferència.

La planta de biomassa de Sant Miquel de Balenyà. Joan Vila, President de l’Associació de Gestió Forestal Montseny Ponent

DEBAT 2.Les associacions com a representants de la forest d’un territori. El paper d’interlocutor per les qüestions forestals davant les administracions i els agents territorials. La utilització de les associacions com a  intermediari de les polítiques públiques. La comunicació amb la societat del territori.

La participació de la propietat en el Consorci de les GavarresSandra Torras, Tècnica de l’Associació de Gestors Forestals de les Gavarres

Accions en defensa dels drets i interessos de la propietat forestal des de l’Associació de Propietaris Forestals Tinença-PortsJoan Manel Batiste, Gerent de l’Associació

Conferències de clausura

El pla estratègic de les cooperatives agràries catalanes: aspectes aplicables a les associacions de propietaris forestalsJordi Vives, Director de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

L’associacionisme forestal en l’escena internacional. Principals reptes de les associacions de propietaris forestals. Eduardo Rojas, Degà-President del Col.legi Oficial d’Enginyers de Monts.