Defunció Josep Canals, President de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor

Defunció Josep Canals, President de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor

MORT JOSEP CANALS, PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR.

El darrer dia 8 de novembre va morir el nostre president, en Josep Canals  i Queralt, després d’un any de lluitar amb la malaltia.

Tècnic comercial de professió, la seva vinculació amb el bosc va ser a través de la finca familiar de can Xifrè, en el terme de Sant Celoni. La finca de can Xifrè ha estat una veritable passió per en Josep, no li ha regatejat dedicació i el seu goig més gran era haver  recuperat la gestió en les zones més endarrerides i poder ensenyar els creixements i la regeneració després d’una actuació atinada. Les seves continuades estades a la masia, que la família havia restaurat, constituïen el seu esbarjo més preuat.

En Josep Queralt ha estat una persona convençuda de la necessitat que els propietaris forestals s’agrupin per assolir objectius comuns. Col.laborador primerenc de l’ADF Forestec, de Sant Celoni, en va ser membre de junta i president durant més de quinze anys. Va formar part del grup  fundador de la nostra associació, i en va esdevenir un dels seus membres més actius. Des de l’any 2011 n’era president. En els anys de la seva presidència l’Associació ha conegut un important desenvolupament, que explicarem en el proper número de la revista l’Aulet.

Era membre de la Junta de Govern del Consorci Forestal de Catalunya en la que participava activament així com en les principals convocatòries forestalistes del país.

Convençut de la necessitat d’impulsar la comercialització del suro, va ser un decidit defensor del projecte de Quality Suber, de l consell d’administració del qual era membre des de la seva creació.  Fins la primavera passada va ocupar la vicepresidència de Boscat i ha estat membre i col·laborador habitual de la comissió consultiva del parc del Montnegre i el Corredor.

En Josep ha estat una persona oberta i dialogant. Dotat d’una perspicàcia natural la seva opinió molt sovint s’avançava als esdeveniments. Els seus coneixements del món empresarial el feien tocar de peus a terra, i se solia mostrar escèptic davant els plantejaments que no veia realistes. Hem perdut un propietari responsable i entusiasta, un col·laborador generós i un bon amic.