L’Aulet – La revista del Montnegre i el Corredor Nº 8

Índex dels articles de l’Aulet nº 8 El paisatge de la Tordera prop de Sant Celoni (Josep Ma.Panareda i Clopés) pàg. 2 Els emboscats a Montnegre durant la guerra civil de 1936-39 (Xavier Mas i Gibert) pàg. 11 La mecanització de la pela del suro (Josep Ma.Tusell i Armengol) pàg. 18 Fitxa masia: Can Riera de Vilardell (Josep Llovera i Fontané) pàg. 22 Fitxa flora:…

L’Aulet – La revista del Montnegre i el Corredor Nº 7

Índex dels articles de l’Aulet nº 7 El paisatge del turó del Montalt (Josep Ma.Panareda i Clopés) pàg.2 Els Tres Turons (Gaspar Casals/Jordi Rossell) pàg.10 Característiques i gestió dels boscos de pi pinyer al Corredor (Míriam Piqué i Nicolau) pàg.15 Fitxa masia: Can Bellsolell de la torre (Francesc Forn i Salvà) pàg.24 Fitxa fauna: Serp verda (Carles Puche i Rius) pàg.26 Fitxa fauna: Tòtil (Carles Puche…

L’Aulet – La revista del Montnegre i el Corredor Nº 6

Índex dels articles de l’Aulet nº 6 Gestió conjunta per a fer viables les finques (Xavier Alfaras) pàg.2 Una mirada forestal als boscos del Montnegre i del Corredor (Jaume Minguell i Garriga) pàg.6 L’ordenació i gestió forestal al Montnegre i Corredor (Xavier Mateu i Llevadot) pàg.12 Associacions de propietaris forestals, una bona eina per a la gestió del bosc privat (Joan Ignasi…

L’Aulet – La revista del Montnegre i el Corredor Nº 5

Índex dels articles de l’Aulet nº 5 La caça al Montnegre i el Corredor (Salvador Riera i Ibern) pàg.2 El senglar al Montnegre (Carme Rosell) pàg.6 El cabirol en el Montnegre-Corredor (Josep Ma.Vilà i Vives) pàg.10 Introducció a l’aprofitament cinegètic del cabirol (Joan Manuel Batista Marzal) pàg.16 La caça com a recurs per a la propietat forestal (Joan Botey i Serra) pàg.20 Fitxa…

L’Aulet – La revista del Montnegre i el Corredor Nº 4

Índex dels articles de l’Aulet nº 4 El cicle de l’aigua al Montnegre i el Corredor (Josep Ma.Panareda i Clopés) pàg.2 La gestió forestal dels boscos de ribera al Montnegre Corredor (Josep Ma.Tusell) pàg.10 Les rieres, un referent cultural (Francesc Forn i Salvà) pàg.18 L’Agència Catalana de l’Aigua i la planificació de la Tordera   (ACA) pàg.25 Alguna cosa més que aigües netes…  (Cèsar…