AJUTS DE PARCS PER AL 2011

La Diputació de Barcelona ha publicat les bases reguladores de les subvencions de Parcs. El termini de presentació de sol·licituds serà de l’ 1 de gener fins al 28 de febrer de 2011.

 

Aquestes subvencions van adreçades a intervencions que es realitzin dins d’un espai protegit o que tinguin més d’un 50 % de la superfície dins els límits de plans especials de protecció.

 

Es convoquen diferents línies d’ajuts:

·         Subvencions a la millora de l’habitatge i la restauració del patrimoni arquitectònic.

·        Subvencions a empreses agrícoles i ramaderes.

·         Subvencions a entitats culturals.

·         Subvencions a explotacions forestals.

·         Subvencions a empreses de serveis.

 

Més informació al web

http://www.diba.cat/parcsn/parcs/subvencions_sub.asp  o bé adreceu-vos a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, C/ Compte d’Urgell, 187 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 93 4022423.