Sol•licitud per a l’obtenció de la qualificació d’orientació energética

Sol•licitud per a l’obtenció de la qualificació d’orientació energética

Sol·licitud per a l’obtenció de la qualificació d’orientació energètica

Des de l’11 de maig de 2013 és vigent l’Ordre AAM/79/2013, sobre el règim d’obtenció de la qualificació d’orientació energètica dels aprofitaments forestals en l’àmbit de Catalunya i d’establiment de la garantia de la traçabilitat.

L’obtenció de qualificació d’orientació energètica dels aprofitaments forestals comportarà la impossibilitat de dedicar l’aprofitament de la biomassa forestal a un altre ús industrial que no sigui l’energètic amb destinació a la producció d’electricitat durant un període mínim de 10 anys.

Per a sol·licitar la qualificació en finques amb IOF vigent, caldrà omplir la sol·licitud annexa i presentar-la al Centre de la Propietat Forestal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.