Presentació del Llibre “El Bosc, patrimoni col•lectiu i privat” la política forestal de la Generalitat republicana (1931-1939)

Presentació del Llibre “El Bosc, patrimoni col•lectiu i privat” la política forestal de la Generalitat republicana (1931-1939)

Presentació del Llibre “El Bosc, patrimoni col·lectiu i privat” la política forestal de la Generalitat republicana (1931-1939)

llibre el bosc patrimoni collectiu i privat

Presentació del Llibre de Ricard Estrada i Arimon: “El Bosc, patrimoni col·lectiu i privat” la política forestal de la Generalitat republicana (1931-1939).

Dilluns 6 de juliol del 2015 a les 18:30 a la sala de Graus de la Factultat de Lletres de la Universitat de Girona, Plaça Ferrater i Mora, 1, de Girona.

Intervindran:

Josep Gordi Serrat, degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.

Josep M. Vila d’Abadal Serra, enginyer agrícola i silvicultor.

Ricard Estrada, autor.