OBERTA LA PREINSCRIPCIÓ PER A SOL•LICITAR TREBALLS DE MILLORA FORESTAL

Roman obert el període per sol·licitar treballs de millora forestal, finançats pel Pla Marc.

Roman obert el període per preinscriure’s als treballs de millora forestal, finançats pel Pla Marc de Millora i Valorització de les Finques Forestals del Montnegre i el Corredor per al proper any 2013.

Les preinscripcions serviran de base per a pactar el finançament necessari amb la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments i permetran establir un primer criteri de prioritat entre els interessats que l’hagin fet efectiva. Aquesta preinscripció no suposarà cap compromís d’execució per part de l’Associació fins que no es formalitzin definitivament els contractes de treballs amb cada propietari.