Oberta la convocatòria d’ajuts per a instal•lacions tèrmiques amb biomassa en l’àmbit dels espais naturals protegits. Any 2014

Oberta la convocatòria d’ajuts per a instal•lacions tèrmiques amb biomassa en l’àmbit dels espais naturals protegits. Any 2014

Termini de presentació: 28 de febrer de 2014 inclòs.

Termini de realització de l’actuació subvencionada: de l’1 de gener de 2014 al 30 de juny de 2015.

Termini de presentació: 28 de febrer de 2014 inclòs.

Termini de realització de l’actuació subvencionada: de l’1 de gener de 2014 al 30 de juny de 2015.

 

Objecte de la subvenció:

 

1. Finançar instal’lacions tèrmiques d’aprofitament de biomassa en l’àmbit dels espais

naturals protegits (BOPB de 10 de gener de 2014)

 

Trobareu les bases de les subvencions, el model d’instància i el model de justificació en la pàgina:

 

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats