Una de les formacions forestals prioritàries en les que es preveu actuar  mitjançant el Pla marc, la constitueixen les suredes joves i masses mixtes amb aquesta espècie.

Degut a la major valoració econòmica del suro, en relació a la resta de productes forestals, en les actuacions que realitza l’associació es tendeix a afavorir la sureda allà on no és l’espècie majoritària i a millorar-ne la productivitat on és l’espècie principal.

La sureda permet produir suro de diverses qualitats, realitzant fins a vuit o deu lleves en intervals de 12-14 anys al llarg de la vida de l’arbre. No obstant això, la primera lleva, a partir dels 60 cm de perímetre de l’arbre, i la següent ens donen un producte de baixa qualitat. Aquestes dues lleves, clarament deficitaries en la seva actuació, són les que permeten millorar el producte obtingut per arribar, a partir de la tercera extracció a obtenir un suro apte per a fer taps i a generar beneficis per a l’explotació.

Així doncs, les aclarides i lleves deficitaries, l’associació les promou per assegurar la rendibilitat futura d’aquestes formacions forestals.

En les suredes on no s’ha realitzat encara la primera lleva, despelegrinat,  l’associació finança fins al 100 % del dèficit dels treballs d’aclarida i lleva.

En les suredes on s’ha realitzat la primera lleva, però no la segona, l’associació finança fins al 60 % del dèficit dels treballs d’aclarida i lleva.