MILLORA DE CAMINS D’ACCÉS A MASIES
Un aspecte que té molt en compte l’associació i el Pla marc és el manteniment de la població que encara viu al bosc. Entenem que l’evolució dels nostres boscos ha anat sempre lligada a l’evolució de les persones que hi vivien i hi treballaven.

És per aquest motiu que des de les possibilitats de l’associació intentem afavorir les persones que encara viuen o treballen en les antigues masies del Montnegre i el Corredor. Creiem que és un mitjà fonamental per al manteniment d’aquestes edificacions, moltes d’elles amb un llarg bagatge històric.

Els camins que poden ser susceptibles de rebre els ajuts de l’associació són els que condueixen des d’una carretera o via principal a masies permanentment habitades i vinculats a finques on s’estiguin desenvolupant altres feines de millora forestal. En aquest casos l’associació, mitjançant el Pla marc, finança fins al 95 % del dels treballs.