JORNADA TÈCNICA EL NOGUER COM A FRONDOSA PRODUCTORA DE FUSTA DE QUALITAT

El NOGUER COM A FRONDOSA PRODUCTORA DE FUSTA DE QUALITAT. MATERIALS FORESTALS DE REPRODUCCIÓ DISPONIBLES I SISTEMES DE PLANTACIÓ.

Jornada Tècnica

SANT FELIU DE BUIXALLEU, Dijous 31 d’octubre 2019.

La importància de les diferents espècies de noguers (Juglans spp.) per a la producció de fusta és coneguda, com també ho és l’alt valor que aquesta fusta assoleix e els mercats del moble i l’ebenisteria fina.
Per fer plantacions amb objectiu productiu és necessari conèixer els diferents materials existents al mercat i disposar d’eines per escollir el que millor s’adapta a les condicions particulars de cada  explotació. És, per tant, fonamental, l’ús de Materials Forestals de Reproducció (MFRs) de comportament conegut. Saber quins requeriments climàtics i edàfics tenen, com s’expressen els caràcters de creixement i conformació forestal i quin nivell de diversitst genèrica els caracteritza.
Anys d’estreta col.laboració entre l’IRTA i Forestal Catalana prospectant, seleccionant arbres destacats i avaluant en assaigs, han permès finalment instal.lat Materials de Base (MB) oficials destinats a produir MFRs de noguer pel seu ús forestal.
En aquesta jornada es presentaran els MFR de noguers disponibles i el recorregut fet per arribat a la seva inclusió dins el Catàleg nacional de MB. Es parlarà dels aspectes a considerar per fer una plantació de noguers de fusta i com gestionar-la i es visitarà una plantació propera de noguers híbrids de 6 anys.
 

PROGRAMA:

9.00H  Inscripcions i lliurament de la documentació.

9.15H  Presentació de la jornada.

9.20H  Materials de base de noguer per producció de fusta.

Sra. Neus Aletà, Programa de Fructicultura , IRTA

Sra. Laura Ros, Àrea de Planters, Forestal Catalana.

10.00H Assaigs genètics que qualifiquen els materials forestals de reproducció.

Sr. Raul de la Mata, Programa de Fructicultura, IRTA.

10.45H Pausa – Cafè

11.15H Disseny d’una plantació i gestió de cultiu.

Sr. Antoni Vilanova, assessor agroforestal.

12.00H  Visita a una plantació de noguers.

14.00H  Cloenda de la jornada.

LLOC DE REALITZACIÓ

Planter central de Forestal Catalana
Partida de les Brigueres s/n
17451 – SANT FELIU DE BUIXALLEU

INSCRIPCIONS

La jornada és gratuïta. Podeu inscriure-us a través del Departament de RRHH de Forestal Catalana:  http://forestalcatalana.gencat.cat/ca/serveis-tramits/jornades-tecniques/

Tel: 93 411 09 26

A/e: formacio.forestalcatalana@gencat.cat

O també us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica

Per a més informació cliqueu aqui

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.