ESTUDIS I ACTUACIONS DIVERSES
L’associació, en el seu afany de divulgar la ciència i experiència forestal, col·labora amb altres institucions i entitats en diversos projectes d’investigació, jornades tècniques, cursos de formació, publicacions, etc.

Alguns exemples d’aquesta activitat són:

Estudi de les empreses consumidores i de treballs forestals del Montnegre i el Corredor. Any 2005. Aquest document és un recull exhaustiu de les empreses que actuen en el sector forestal, de la seva capacitat de consum i de treball.

Estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i la Diputació de Barcelona, referent a les tècniques de gestió més adients per a diferents espècies de sotabosc mediterrani. Parcel·les d’estudi en la finca can Xifré de Montnegre.

Estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i la Diputació de Barcelona, referent al creixement del suro després d’actuacions d’aclarida i estassada. Parcel·les d’estudi en la finca can Preses de Montnegre.

Proves pilot de rendiments de treballs forestals en aclarida i estassada d’alzinars, suredes i pinedes de pi pinyoner.

Participació en el simposi de silvicultura mediterrània celebrat l’any 2007 a Barcelona. Presentació de models de gestió per a suredes.