REACIÓ D’UN GRUP OPERATIU PER A LA “DETERMINACIÓ D’UN NOU PROCEDIMENT EN ELS APROFITAMENTS FORESTALS BASAT EN EL MOMENT DE LA TALLADA PER A L’INCREMENT DE QUALITAT DE LA FUSTA”

La creació del present grup operatiu pretén explorar l’interès en el moment de la tallada de la fusta (relacionat amb la fase lunar) segons diferents...