Un projecte de l’Associació de propietaris forestals del Montnegre i el Corredor ha estat seleccionat en la primera convocatòria de microprojectes de cooperació transfronterera

La primera convocatòria de microprojectes de cooperació transfronterera per als Pirineus, amb fons públics provinents del programa europeu POCTEFA, es centra en el desenvolupament de projectes de cooperació transfronterera on hi participin petites entitats les quals poden tenir dificultats per accedir a les convocatòries POCTEFA.

El projecte promogut per 2 associacions catalanes i 1 francesa forma part dels 9 escollits en l’Euroregió Pirineus Mediterrània (zona est). El total de candidatures presentades i admeses en les tres euroregions del Pirineu va ser de 143. D’aquestes, 25 han estat projectes seleccionats finalment.

“SYLVONATUR: Intercanvis sobre la silvicultura multifuncional”

Amb el projecte SYLVONATUR es pretén realitzar intercanvis d’experiències, savoir-faire i coneixements entre tres associacions forestals, a un i altre costat del Pirineu, que vagin més enllà d’una simple gestió forestal productiva.

L’Associació forestal de la Vall de Lord (AFVdL) és l’entitat que lidera el projecte SYLVONATUR, sent-ne sòcies l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor (APMC) i Sylvestre GDF.

Les tres sòcies de SYLVONATUR són associacions sense ànim de lucre  centrades en la promoció d’una gestió forestal sostenible i multifuncional. Dues de les entitats es troben al territori català, l’una en una vall d’interior i l’altre en un massís costaner; i la tercera entitat es troba al territori francès, al Parc Natural Regional dels Pirineus de l’Ariège.

Encara que cada entitat sòcia treballa en territoris de característiques diferents,  tenen en comú la inquietud de gestionar els boscos de manera respectuosa amb el medi ambient fent front a reptes com: el risc d’incendis, l’impacte del canvi climàtic sobre els boscos, l’augment de l’aprovisionament d’aigua, el silvopastoralisme, la diversificació i millora de la qualitat de productes forestals, la preservació de la biodiversitat, l’augment del segrest de carboni, etc. Aquestes temàtiques desenvolupades amb diferent intensitat segons el territori seran alguns dels coneixements a abordar en l’intercanvi d’experiències que proposa SYLVONATUR.

Les accions que es duran a terme es centraran en visites per mostrar els reptes a què s’enfronta cada soci i les maneres com s’hi actua. Cap al final del projecte, cada associació mostrarà els coneixements apresos mitjançant unes jornades obertes a tothom i mitjançant la publicació de material divulgatiu.

Al final del projecte, que té una durada de 18 mesos, els tres socis participaran al seminari final de capitalització amb tota la resta de projectes transpirinencs. Aquesta trobada té l’objectiu de preparar possibles col·laboracions en el marc de la propera programació INTERREG POCTEFA.