MILLORA I VALORITZACIÓ D’ALZINARS I ROUREDES
Una de les formacions forestals prioritàries en les que es preveu actuar  des del Pla marc la constitueixen els alzinars, rouredes i masses mixtes d’aquestes espècies.

En funció de la capacitat productiva i dels costos d’explotació i transport per a cada forest, el Pla marc defineix dos tipus de models de gestió:

ALZINARS/ROUREDES  PRODUCTIUS:

Pendents inferiors al 40 % o inferiors al 70 % si disposen de camins d’explotació.

Aquests boscos poden dedicar-se a la producció intensiva de llenyes mitjançant dues actuacions al llarg del seu torn d’explotació. Una tallada final cap als 30 anys d’edat de l’arbrat, deixant 400 peus/ha i 7-10 anys desprès, una selecció dels tanys que sorgeixin i la tallada dels 400 peus reservats.

ALZINARS/ROUREDES  NO PRODUCTIUS:

Pendents superiors al 70%, inferiors al 70 % si no disposen de camins per a l’explotació o per proximitat a  edificacions, punts d’interès paisatgístic o sociocultural.

L’aprofitament intensiu d’aquests boscos suposa una pèrdua econòmica en el còmput global del torn d’explotació. Per aquest motiu cal pensar en un abandonament temporal de la seva explotació, fins que les condicions del sector forestal canviïn i esdevinguin rentables. Malgrat això, aquest abandonament ha de ser controlat, i per tant, requereix una intervenció per deixar els millors arbres per al futur i regular-ne la competència.

Mitjançant el Pla marc, l’associació finança fins al 100 % del dèficit que puguin generar aquest tipus de treballs.